رمان نوجوان

شبح اپرا (بر اساس نوشته گاستون لورو)

(The fantom of the opera)

رمان شبح اپرا داستان دلباختگی دخترکی ساده به "فرشته موسیقی" است داستان شبحی خوفناک که در سردابه‌های اپرا مسکن گزیده و تنها برای شنیدن ناله‌های "فاوست" به روی زمین می‌آید داستان عشقی تلخ که در آن، شناختن عاشق ویرانگر است. سال‌هاست که مردم با شبح اپرا این عاشق مخوف آشنایند و بر عشق نافرجام و سرنوشت شوم او گریسته‌اند.

قدیانی
9786002510860
۱۳۹۱
۱۲۰ صفحه
۵۷۵ مشاهده
۰ نقل قول
دینا نم ۱ رمان Gaston Louis Alfred Leroux was a French journalist and author of detective fiction.

In the English-speaking world, he is best known for writing the novel The Phantom of the Opera (Le Fantôme de l'Opéra, 1910), which has been made into several film and stage productions of the same name, such as the 1925 film starring Lon Chaney, and Andrew Lloyd Webber's 1986 musical. It was also the basis of the 1990 novel Phantom by Susan Kay.

Leroux went ...
مجموعه‌ها