رمان نوجوان

ماه بر فراز مانیفست

(Moon over manifest)

راز پدر در این شهر چیست؟ آقای گیدئون شغل ثابتی ندارد. دائم در سفر است و دخترش آبیلین را هم با خود می‌برد. پدر که نگران آبیلین است او را به شهر مانیفست می‌فرستد که رازهایی دارد. دوشیزه سادی، پیشگوی شهر داستان‌هایی برای آبیلین تعریف می‌کند که همه مردم مانیفست در آن حضور دارند جز پدرش!

افق
۹۷۸۹۶۴۳۶۹۷۶۰۰
۱۳۹۱
۴۸۰ صفحه
۳۵۰ مشاهده
۱۶ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
کلر وندرپول
صفحه نویسنده کلر وندرپول
۱ رمان Clare Vanderpool, recipient of the 2011 Newbery Award, is a resident of Wichita, Kansas. She has a degree in English and Elementary Education and enjoys reading, going to the pool with her children, the television show Monk, and visiting the bookstores in her town.
مجموعه‌ها