مجموعه داستان خارجی

راز غار آبی

(Die nacht ist nicht zum schlafen da)

کارستن کلمات و ولف برومل دو نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی‌اند که در هامبورگ، وین و لندن فعالیت دارند. آنها علاوه بر نوشتن داستان‌های جنایی، دستی در سفرنامه‌نویسی هم دارند. کلمان و برومل در این مجموعه، علاوه بر داستان‌های کوتاه خود، آثار جمعی از داستان‌نویسان آلمانی را گردآورده‌اند. مجموعه‌ای از داستان‌های جنایی و هیجان‌انگیز. با قصه‌هایی ناب و کوتاه. قتل در پنج دقیقه!

ناصر زاهدی
9786006732053
۱۳۹۱
۱۴۰ صفحه
۴۳۱ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
ولف برومل - کارستن کلمان
صفحه نویسنده ولف برومل - کارستن کلمان
۵ رمان Hi, my name is Michelle Reid and I’ve been writing for Harlequin Mills & Boon for the last twenty years, and the crazy part about it is that I only realised it had been twenty years while updating this page!

So, hang on for a minute while I take this huge milestone in....

Twenty years with almost forty books published or in the pipeline ... I know it isn’t a great average when compared with some authors but ...
دیگر رمان‌های ولف برومل - کارستن کلمان
مار اوکیناوا
مار اوکیناوا کارستن کلمان و ولف برومل دو نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی‌اند که در هامبورگ، وین و لندن فعالیت دارند. آن‌ها علاوه بر نوشتن داستان‌های جنایی، دستی در سفرنامه‌نویسی هم دارند. کلمان و برومل در این مجموعه، علاوه بر داستان‌های کوتاه خود، آثار جمعی از داستان‌نویسان آلمانی‌ را گرد آورده‌اند. مجموعه‌ای از داستان‌های جنایی و هیجان‌انگیز، با قصه‌هایی ناب... و کوتاه... قتل ...
دیدار در ونیز
دیدار در ونیز تازه آسمان گرگ و میش شده بود که ژول، برادر بزرگ‌تر ندها، روی عرشه کشتی رودخانه پیما ظاهر شد، اول سرش، بعد شانه‌ها و بالاخره بالا تنه بی‌قواره‌اش. در حالی که دست بر موهای شانه نشده و زرد رنگش می‌کشید، نگاهی به آب‌بند به بارانداز ژماپ در سمت چپ، و بارانداز والمی در سمت راست انداخت. چند دقیقه‌ای سپری شد ...
عکس فوری
عکس فوری کارستن کلمان و ولف برومل دو نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی‌اند که در هامبورگ، وین و لندن فعالیت دارند. آن‌ها علاوه بر نوشتن داستان‌های جنایی، دستی در سفرنامه‌نویسی هم دارند. کلمان و برومل در این مجموعه، علاوه بر داستان‌های کوتاه خود، آثار جمعی از داستانویسان آلمانی را گرد آورده‌اند. مجموعه‌ای از داستان‌های جنایی و هیجان‌انگیز، با قصه‌هایی ناب... و کوتاه...، قتل ...
پیانیست
پیانیست کارستن کلمان و ولف برومل 2 نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی‌اند که در هامبورگ وین و لندن فعالیت دارند آنها علاوه بر نوشتن داستان‌های جنایی دستی در سفرنامه نویسی هم دارند کلمان و برومل در این مجموعه علاوه بر داستان‌های کوتاه خود آثار جمعی از نویسندگان آلمامنی را گرد هم آورده‌اند مجموعه‌ای از داستان‌های جنایی و هیجان‌انگیز با قصه‌های ناب و ...
مشاهده تمام رمان های ولف برومل - کارستن کلمان
مجموعه‌ها