• از مجموع ۱۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'هم‌دل' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۷ رو بدست آورده.

• رمان 'هم‌دل' در کتاب‌خانه‌ی ۳۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Mahdie5203
Mahdie5203
۱۴۰۰/۸/۱۵

Noosh
Noosh
۱۳۹۹/۱۲/۲۲

3340530653
3340530653
۱۳۹۹/۶/۲

arain
arain
۱۳۹۸/۱/۱۵

Ali6471
Ali6471
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

many
many
۱۳۹۷/۲/۱۴

Saideh
Saideh
۱۳۹۶/۱۱/۱۵

Ali1385
Ali1385
۱۳۹۶/۷/۱۰

gozdila
gozdila
۱۳۹۶/۳/۴

Shilan
Shilan
۱۳۹۵/۱۲/۱۰

akbar
akbar
۱۳۹۵/۶/۲۹

armin
armin
۱۳۹۵/۱/۳۱

ّfatemeh 1915
ّfatemeh 1915
۱۳۹۴/۸/۹

shadi .B
shadi .B
۱۳۹۲/۴/۳۰