رمان خارجی

سرخ و سیاه

(Le rouge et le noir)

استاندل رمان را به آینه‌ای تشبیه کرده که در جاده‌ای در حرکت است، گاهی آبی آسمان‌ها را منعکس می‌کند و گاهی گل و لای و چاله‌های جاده را. . . سرخ و سیاه شاید اولین کتابی است که شخصیتی از توده مردم را در یک چشم‌انداز پهناور تاریخی، همراه با کاوش عمیق روانی مطرح می‌کند. از همین روست که ژولین سورل، قهرمان کتاب، از یک نوجوان جاه‌طلب روستازاده به یک شخصیت نمونه ادبیات جهانی بدل شده است.

مهدی سحابی
مرکز
2500110006001
۱۳۹۱
۶۳۲ صفحه
۱۶۹۷ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های استاندال
سرخ و سیاه
سرخ و سیاه استاندل رمان را به آینه‌ای تشبیه کرده که در جاده‌ای در حرکت است، گاهی آبی آسمان‌ها را منعکس می‌کند و گاهی گل و لای و چاله‌های جاده را. . . سرخ و سیاه شاید اولین کتابی است که شخصیتی از توده مردم را در یک چشم‌انداز پهناور تاریخی، همراه با کاوش عمیق روانی مطرح می‌کند. از همین روست که ژولین ...
فدر یا شوهر متمول
فدر یا شوهر متمول -
صومعه پارم
صومعه پارم
مشاهده تمام رمان های استاندال
مجموعه‌ها