رمان ایرانی

باز خاموش شد و به او چشم دوخت. انگار که پیمانه‌ای در وجودش پر شده بود دیگر حرف نمی‌زد سکوت کرد و مدت طولانی به او نگریست. چند پرستار برای بردنش به داخل آمدند. آرام دست رها را چون شیئی شکستنی در دست گرفت و بوسید و از او جدا شد.

پاسارگاد
9786001620171
۱۳۹۱
۵۲۰ صفحه
۱۰۵۶ مشاهده
۲ نقل قول
فرشته سیفی
صفحه نویسنده فرشته سیفی
۱ رمان Kahlil Gibran ( Arabic: جبران خليل جبران ) was a Lebanese-American artist, poet, and writer.
Born in the town of Bsharri in modern-day Lebanon (then part of Ottoman Mount Lebanon), as a young man he emigrated with his family to the United States where he studied art and began his literary career. In the Arab world, Gibran is regarded as a literary and political rebel. His romantic style was at the heart of a renaissance in ...
مجموعه‌ها