رمان ایرانی

عشق را باور کن

... تصویر شعله‌ها در دل چشم‌های سیاه رنگش منعکس بود. ـ عجیبه از دریا متنفر باشی و دریا رو همیشه با خودت داشته باشی! دریای دیدگانش برای چند لحظه به چهره او ثابت ماند. تشبیه دیدگانش به دریا، برایش تازگی داشت. لبخند کم‌رنگی زد و گفت: تعبیر جالبی بود!

غزل‌سرا
9789647065382
۱۳۹۱
۴۵۰ صفحه
۴۱۹ مشاهده
۰ نقل قول