رمان ایرانی

روح معشوق

کوه‌های منطقه ما طوری وانمود می‌کردند که گویا هرگز در عمرشان غروب ندیدند و فقط با طلوع آشتی هستند. کاش می‌توانستم روزی این کوه‌ها را صعود کنم و به باورم برسانم که آیا آن رویشان هم با غروب قهر است.

پگاه
9789646503533
۱۳۹۱
۳۸۴ صفحه
۱۳۶۷ مشاهده
۰ نقل قول