رمان نوجوان

1001 شب (قصه‌های شیرین ایرانی 7)

ما قصه‌هایی از 1001 شب را انتخاب و برای شما بازنویسی کردیم تا بخوانید؛ اما بقیه داستان‌ها را گذاشتیم تا خودتان در آینده سراغ کتاب اصلی 1001 شب بروید و حکایت‌های شیرین آن را بخوانید. آن‌وقت متوجه می‌شوید که درباره این کتاب هرچه بگوییم، کم گفته‌ایم.

سوره مهر
۹۷۸۶۰۰۱۷۵۳۴۸۰
۱۳۹۱
۱۸۰ صفحه
۱۵۸ مشاهده
۰ نقل قول