رمان خارجی

باباگوریو

(Le pere goriot)

داستان بابا گوریو که فیلیپ برتو آن را "شاهکار نبوغ انسانی " می‌خواند، چون ستاره‌ای تابناک در میان سایر آثار بالزاک، نویسنده‌ی نامی فرانسه، می‌درخشد و بی‌شک از شاهکار‌های ادبیات جهانی به شمار می‌رود. در این داستان، بالزاک با قلمی موشکاف اجتماع خوش ظاهر و زشت نهاد عصر خود را توصیف می‌کند. قهرمانان بر‌جسته‌ی این داستان به عنوان مظهر و نمونه‌ی کامل افراد نوع خود شهرت جهانی یافته‌اند، مثلا " گوریو " نمودار بارزی از فداکار‌ی و از‌خودگذشتگی بی‌پایانی است که از مهر پدری سر چشمه می‌گیرد. بالزاک در ترسیم روحیات قهرمانان این داستان چنان مهارت و استادی نشان داده است که کم‌تر خواننده‌ای است که از مطالعه‌ی آن متاثر نگردد و شاید همین قدرت تاثیر است که " کلود فارر " عضو فرهنگستان فرانسه را واداشته تا بگوید : " این کتاب را نه فقط باید بزرگترین رمان فرانسه دانست، بلکه باید آن را بزرگ‌ترین رمان جهان به شمار آورد."

مهدی سحابی
مرکز
2500110007251
۱۳۹۲
۳۴۸ صفحه
۱۰۴۲ مشاهده
۱۳ نقل قول
انوره دو بالزاک
صفحه نویسنده انوره دو بالزاک
۴ رمان Honoré de Balzac was a nineteenth-century French novelist and playwright. His magnum opus was a sequence of almost 100 novels and plays collectively entitled La Comédie humaine, which presents a panorama of French life in the years after the fall of Napoléon Bonaparte in 1815.

Due to his keen observation of detail and unfiltered representation of society, Balzac is regarded as one of the founders of realism in European literature. He is renowned for his multi-faceted characters; even his ...
دیگر رمان‌های انوره دو بالزاک
شاهکار گمنام
شاهکار گمنام نقاشی حضوری چشم‌گیر در رمان‌های بالزاک دارد. حتی بعضی از آثار او صرفا به نقاشی اختصاص یافته است که دو داستان انتخاب شده در این کتاب از آن جمله است. در شاهکار گمنام، که آن را جزو نوشته‌های بزرگ بالزاک دانسته‌اند، فرنهوفر، استاد پیر، ده سال وقت صرف می‌کند تا تابلواش را تمام کند. وقتی سرانجام آن را نشان می‌دهد...
دهقانان
دهقانان انوره دوبالزاک، نویسنده فرانسوی متولد 1799، از بزرگترین رمان نویسان قرن نوزده به حساب می آید. نخستین اثرش را با الهام از سرواتر اسکات نویسنده انگلیسی نوشت. نام این اثر شوان ها بود که سرسلسله مجموعه آثار معروف او کمدی انسانی گردید که از مهمترین های آن ها می توان از اوژنی گرانده، باباگوریو، دخترعمو بت را نام برد. بالزاک ...
آرزوهای برباد رفته
آرزوهای برباد رفته آرزوهای بربادرفته حماسة تراژیک- کمیک سلطة سرمایه بر ذهن و آفریده‌های معنوی بشر است. تبدیل ادبیات به کالا، درونمایة این رمان است و تحقق بسیار گستردة این روند، تراژدی عام نسل پس از ناپلئون را درون چارچوبی اجتماعی جای می‌دهد. بالزاک این فرایند تبدیل ادبیات به کالا را با تمامی ابعاد و جوانبش ترسیم می‌کند: از تولید کاغذ گرفته تا ...
مشاهده تمام رمان های انوره دو بالزاک
مجموعه‌ها