رمان نوجوان

مرزبان‌نامه (قصه‌های شیرین ایرانی 6)

مرزبان‌نامه، یکی از کتاب‌های باارزش فارسی است. این کتاب را مرزبان‌بن رستم شروین نوشته است. مرزبان، اهل طبرستان بود و در قرن چهارم زندگی می‌کرد. طبرستان، نام قدیم مازندران است. مرزبان، این کتاب را به زبان طبری یعنی مازندرانی نوشته است. این کتاب شرح ساده بعضی از داستان‌های مرزبان‌نامه می‌باشد.

سوره مهر
۹۷۸۶۰۰۱۷۵۲۸۹۶
۱۳۹۱
۲۰۰ صفحه
۳۱۶ مشاهده
۰ نقل قول