مجموعه داستان داخلی

قصه‌های مشدی گلین خانم (110 قصه عامیانه ایرانی) مجموعه داستان

لارنس پل الول ساتن ،شرق شناس و ایران شناس مشهور هنگامی که در زمان جنک جهانی دوم در ایران مامور بود با پیرزنی ایرانی آشنا شد که گنجینه‌ای گرانبها و پایان ناپذیر از قصه‌های عامیانه ایرانی را در حافظه داشت.الون ساتن ارزش این گنجینه را دریافت و طی جلساتی متمادی بسیاری از آن‌ها را دقیقا هم‌چنان که گلین خان به زبان می‌آورد بر روی کاغذ ‌می‌آورد .به همت او بخش مهمی از میراث فرهنگی عامه‌ی‌ ما از دستبرد زمان نجات یافت و اینجا آنها را به همان گونه که او شنیده می‌خوانید.

مرکز
9789643050184
۱۳۹۱
۴۸۰ صفحه
۴۰۰ مشاهده
۰ نقل قول