رمان خارجی

زن ظهر

(Die mittagsfrau)

یولیا فرانک توانسته یکی از تاثیر گذارترین رمان‌هایی را بنویسد که درباره آلمان قرن بیستم است.نویسنده با توانایی بی مانندو شکلی کاملا تازه،موضوعی را مطرح می‌کند که نسل‌های زیادی با آن درگیر بودند.گویی این زن 39ساله هر 2 جنگ ‌جهانی را به چشم دیده و تجربه کرده و در نقش شاهد به زمان حال بازگشته است. زن ظهر شاهکار اشت

مروارید
9789641912187
۱۳۹۱
۴۱۶ صفحه
۵۳۵ مشاهده
۰ نقل قول