مجموعه داستان خارجی

کشف جویس

(La visita)

در پایان سال 1939 هنگامی که در مجله‌ی ادبیات داستان کوتاه دیدار و 2 داستانک کوتاه دیگر از کاسولا چهره آشکار کرد اتفاق نامعلومی رخ دارد ناقدی در یادداشت‌های کوتاه اما آتشین انگار که درباره کتابی باشد با استقبال گرمی به معرفی آن‌ها پرداخت. در واقع این 3 داستانک کوتاه در برگیرنده بوطیقایی بود که کارسلا در ادامه کار آن را توسعه داد و متناسب‌تربن بیان خود را در رمان 1 قلب تهی از احساس به دست آورد ...

آوا نوشت
9786009189397
۱۳۹۱
۸۸ صفحه
۳۲۸ مشاهده
۰ نقل قول