مجموعه داستان داخلی

حالیوود (طنز سینمایی تلویزیونی در 5 پرده و نیم)

مرد جوان وارد کتاب فروشی می‌شود. سراسیمه به سمت قفسه کتاب‌ها می‌رود. با عجله کتاب‌ها را جستجو‌ می‌کند. گویی در پی گمشده‌ اساطیری است. کتاب فروش: آقا‌، می‌توانم کمکتان کنم؟ مرد جوان: حالیوود آقا من دنبال کتاب حالیوودم.....

مروارید
9789641911845
۱۳۹۱
۱۲۰ صفحه
۱۳۰ مشاهده
۰ نقل قول