رمان ایرانی

خواستگاری

ما همواره بابت گناه شوهر نکردن زیر ذره‌بین ملت همیشه در صحنه بودیم و سوگندهایمان مبنی بر نداشتن خواستگار به باور کسی نمی‌گنجید، به یکباره دست خداوند در این مدار نمایان شد و از چپ و راست، خواستگارانی برایمان به زعم جامعه، ترشیده پیدا شد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.....

آموت
9786005941234
۱۳۹۲
۱۲۰ صفحه
۲۲۸ مشاهده
۰ نقل قول
پوران ایران
صفحه نویسنده پوران ایران
۱ رمان George Bernard Shaw was an Irish playwright, socialist, and a co-founder of the London School of Economics. Although his first profitable writing was music and literary criticism, in which capacity he wrote many highly articulate pieces of journalism, his main talent was for drama. Over the course of his life he wrote more than 60 plays. Nearly all his plays address prevailing social problems, but each also includes a vein of comedy that makes their stark themes more palatable. In ...
مجموعه‌ها