رمان ایرانی

دلواپسی‌ها

تا آن روز نمی‌دانستم که عشق به فرزند بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین عشق آسمانی است. مثل همه جوون‌ها فکر می‌کردم عشق به جنس مخالف، بزرگ و به یاد ماندنی است. خدا بیامرز مادربزرگم می‌گفت: آدم حرفی رو نمی‌فهمه مگر برایش تجربه شده باشه. برای من تجربه نشده بود. اما در کنار عمو و سینا پسرش این رو به خوبی فهمیدم. یا فکر می‌کنم فهمیدم. دلم برای عموی بیچاره‌ام می‌سوخت. باید برایش کاری می‌کردم که هنوز نتوانسته بودم کاری کنم. در هر صورت خیلی در فکرش بودم. می‌دونستم همه وجودش و همه زندگیش خلاصه در سینا می‌شد. همیشه می‌گفت: از خدای مهربون خواستم که من رو با هر چی و هر جوری می‌خواد آزمایش کنه مگر با سینا.

اقاقی
۹۷۸۹۶۴۷۸۵۰۱۱۷
۱۳۹۲
۲۳۲ صفحه
۵۱ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
علی نوروزی
صفحه نویسنده علی نوروزی
۱ رمان Simenon was one of the most prolific writers of the twentieth century, capable of writing 60 to 80 pages per day. His oeuvre includes nearly 200 novels, over 150 novellas, several autobiographical works, numerous articles, and scores of pulp novels written under more than two dozen pseudonyms. Altogether, about 550 million copies of his works have been printed.

He is best known, however, for his 75 novels and 28 short stories featuring Commissaire Maigret. The first novel in the ...
مجموعه‌ها