رمان خارجی

بودن

(Being there)

چنس به خودش آمد. حس کرد ریشه افکارش به یک‌باره از داخل خاک مرطوب کنده شد و با فشار به سمت فضایی غریب رانده شد. به فرش چشم دوخت. بالاخره گفت: رشد گیاهان باغ فصل خاصی دارد. بهار و تابستان هست، اما پاییز و زمستان هم از راه می‌رسد.

آموت
9786005941524
۱۳۹۳
۱۳۶ صفحه
۵۹۶ مشاهده
۷ نقل قول
یرژی کوشینسکی
صفحه نویسنده یرژی کوشینسکی
۱ رمان Kosiński was born Josef Lewinkopf to Jewish parents in Łódź, Poland. As a child during World War II, he lived in central Poland under a false identity his father gave him to use, Jerzy Kosiński. A Roman Catholic priest issued him a forged baptismal certificate. The Kosiński family survived the Holocaust thanks to local villagers, who offered assistance to Jewish Poles often at great personal risk (the penalty for assisting Jews in Nazi-occupied Poland was death). Kosiński's father received help ...
مجموعه‌ها