مجموعه داستان خارجی

گاو حیوان تنهایی است (مجموعه داستان‌های کوتاه)

(Die kuh ist ein einsames tier)

البحاری نویسنده‌ای جوان است که داستان‌هایی سورئالیست و به سبک گروتسک در مجموعه‌اش به چشم می‌خورد. گاهی داستان‌هایش را به ساده‌ترین زبان ممکن می‌نویسد و در نگاه نخست به نظر می‌رسد که داستان‌هایش بسیار سطحی‌اند، اما وی در عمق آن‌ها به انتقاد از مسایل روز جهان، انتقاد از صنعت‌زدگی و مدرنیسم بخشی از مضامین به کارگرفته شده در داستان‌های این نویسنده صرب است. علاوه بر این، بازگو کردن خاطرات نقش مهمی در داستان‌های وی دارند.

آموت
9786006605241
۱۳۹۲
۱۸۴ صفحه
۴۹۸ مشاهده
۰ نقل قول
دیوید البحاری
صفحه نویسنده دیوید البحاری
۱ رمان David Albahari (born 1948 in Peć, SFR Yugoslavia) is a Serbian writer of Jewish origin from Kosovo, residing in Calgary, Alberta, Canada. Albahari writes mainly novels and short stories. He is also an established translator from English into Serbian. He is a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. He graduated from the University of Belgrade.[1:]

He published the first collection of short stories "Porodično vreme" (Family Time) in 1973. He became better known to wider audience ...
مجموعه‌ها