• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'شاهد گوشی (50 شخصیت) مجموعه داستان' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۱۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶ را داده‌ند.
• رمان 'شاهد گوشی (50 شخصیت) مجموعه داستان' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۳