• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'وطن‌فروش (6 داستان کوتاه)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۱/۵ رو بدست آورده.
۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴ را داده‌ند.
• رمان 'وطن‌فروش (6 داستان کوتاه)' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
69Hamidershad
69Hamidershad
۱۳۹۷/۱/۳۱