• از مجموع ۷۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'نام‌ناپذیر' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.

• رمان 'نام‌ناپذیر' در کتاب‌خانه‌ی ۵۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
barcelona
barcelona
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

Dracoola
Dracoola
۱۳۹۷/۶/۱۰

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۵/۱۷

Hooriyehmolana
Hooriyehmolana
۱۳۹۷/۴/۱۴

Roro
Roro
۱۳۹۷/۳/۲۸

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Kevinlove
Kevinlove
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۲۵

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sevedam
Sevedam
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Azarakhsh
Azarakhsh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Gandomaak
Gandomaak
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehdi_rostami
Mehdi_rostami
۱۳۹۷/۲/۲۲

ShShahrzad
ShShahrzad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۲

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirinfig
Shirinfig
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۲۱

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۲۱

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Amiirhossein
Amiirhossein
۱۳۹۷/۲/۶

Mehrdadwe
Mehrdadwe
۱۳۹۷/۲/۵

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۶/۲۸

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۷/۳۰