• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آموندسن' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۱/۵ رو بدست آورده.
۶۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶۲ را داده‌ند.
• رمان 'آموندسن' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
lyas
lyas
۱۳۹۶/۹/۳