• رمان 'گزینه نامه‌های عاشقانه خلیل جبران و ماری هاسکل (دلواپس شادمانی تو هستم)' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.