مجموعه داستان خارجی

آقای بو گندو

(Mr stink)

کلوی، دختربچه‌ای از یک خانواده‌ی مرفه است که هر روز در راه مدرسه آقای بوگندو، پیرمرد بی‌خانمانی را می‌بیند که روی نیمکتی در پارک نشسته است. کلوی سرانجام شجاعتش را جمع می‌کند تا با این پیرمرد مهربان که چشم‌های غمگینی دارد صحبت کند. و دوستی آن‌ها آغاز می شود. هنگامی‌که به نظر می‌رسد احتمال بیرون کردن آقای بوگندو از شهر وجود دارد، کلوی او را در انبار خانه‌شان مخفی می‌کند... و در حالی‌که سعی دارد این راز را مخفی نگه‌دارد، متوجه می‌شود که آقای بوگندو هم رازی دارد که نمی‌تواند به‌راحتی از آن پرده بردارد...

مریم رفیعی
قطره
9786001197574
۱۳۹۳
۲۱۴ صفحه
۲۸۸ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیوید والیامز
صفحه نویسنده دیوید والیامز
۲ رمان DAVID WALLIAMS is an actor and writer best known for his work with Matt Lucas in the multi-award-winning sketch show Little Britain. His debut children's novel, The Boy in the Dress, was published in 2008 to unanimous critical acclaim and he has since developed a reputation as a natural successor to Roald Dahl.
دیگر رمان‌های دیوید والیامز
آقای بوگندو
آقای بوگندو کلوی، دختربچه‌ای از یک خانواده‌ی مرفه است که هر روز در راه مدرسه آقای بوگندو، پیرمرد بی‌خانمانی را می‌بیند که روی نیمکتی در پارک نشسته است. کلوی سرانجام شجاعتش را جمع می‌کند تا با این پیرمرد مهربان که چشم‌های غمگینی دارد صحبت کند. و دوستی آن‌ها آغاز می شود. هنگامی‌که به نظر می‌رسد احتمال بیرون کردن آقای بوگندو از شهر ...
مشاهده تمام رمان های دیوید والیامز
مجموعه‌ها