مجموعه داستان داخلی

کتاب روز کتاب شب

دهمین رقص آلمانی اپوس 33 شوپرت را می‌گذارم، برای ابد اگر خواست پخش شود، و سیگار به دست تکیه می‌دهم کنار پنجره بسته و منتظر می‌شوم که بیاید و بازی را شروع کنم.

روایت
9789643808730
۱۳۹۳
۱۷۲ صفحه
۲۱۳ مشاهده
۰ نقل قول
ساسان عاصی
صفحه نویسنده ساسان عاصی
۲ رمان Sasan M.K. Aasi
دیگر رمان‌های ساسان عاصی
ماجرا از این قرار بود که
ماجرا از این قرار بود که من کمی تنبلم و، به همین دلیل، تا آن‌جا که حوصله داشته باشم فقط بخش‌هایی از زندگی مسافر را برای شما نقل می‌کنم، فقط بخش‌های مهمش را. یعنی اتفاقات مهمی را که برایش افتاده تعریف می‌کنم. یعنی اتفاقات مهم را... بعد هم برای این که ماجرا‌ها را بهتر درک کنیم بعضی از خواب‌هایی را که مسافر دیده برایتان خواهم گفت. ...
مشاهده تمام رمان های ساسان عاصی
مجموعه‌ها