• از مجموع ۵ امتیازی که کاربران ناولر به رمان '11 دقیقه ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۷ رو بدست آورده.
۱۳۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۸ را داده‌ند.
• رمان '11 دقیقه ' در کتاب‌خانه‌ی ۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Aliishaq
Aliishaq
۱۳۹۷/۷/۲۹

JohnCold
JohnCold
۱۳۹۷/۷/۷

ahmadi924
ahmadi924
۱۳۹۷/۴/۲۳

maryam_n
maryam_n
۱۳۹۵/۵/۴

hedgehog
hedgehog
۱۳۹۵/۳/۱۴