رمان خارجی

دیگر به جنگل نمی‌رویم

(Nous nirons plus aubois)

از زمانی که لاری کنیون کوچولو، دخترک چهارساله، چهار زانو روی کف اتاق نشسته بود و در سالن اتاقک کوچک اسباب‌بازی خودش، مبل‌ها را جابه‌جا می‌کرد، ده دقیقه بیشتر نمی‌گذشت. از بس که تنها بازی کرده بود، حسابی خسته شده بود و دلش می‌خواست به استخر برود.

9789647199261
۱۳۹۳
۴۰۰ صفحه
۲۲۲ مشاهده
۰ نقل قول