رمان خارجی

دهقانان

انوره دوبالزاک، نویسنده فرانسوی متولد 1799، از بزرگترین رمان نویسان قرن نوزده به حساب می آید. نخستین اثرش را با الهام از سرواتر اسکات نویسنده انگلیسی نوشت. نام این اثر شوان ها بود که سرسلسله مجموعه آثار معروف او کمدی انسانی گردید که از مهمترین های آن ها می توان از اوژنی گرانده، باباگوریو، دخترعمو بت را نام برد. بالزاک در شهر تور به دنیا آمد، در رشته حقوق تحصیل کرد و پیش از روی آوردن به نوشتن مدتی سرمنشی دفتر اسناد رسمی بود. وقتی به نوشتن روی آورد دوران محنت زای زندگی او آغاز شد. او در تمام عمر بدهکار زیست. خانمی به اسم دوبرنی حامی وی بود و بالزاک در رمان زنبق دره وی را تصویر کرده است. بالزاک در صدد بود تا با افزایش مجموعه کمدی انسانی به 143 جلد تمام جنبه های جامعه فرانسه را در قرن 19 بر قلم آورد اما به نگارش بیش از 80 اثر توفیق نیافت. شگفت آنکه بالزاک فقط چند ماه پیش از مرگش در 1850 با کنتسی لهستانی به اسم اولیناهانسکا ازدواج کرد. رمان دهقانان بالزاک مثل تمام آثارش تصویرگر جامعه دهقانی فرانسه در قرن 19 و رو در رویی آن با طبقه نو خاسته بورژوازی است.

نگاه
9789643519230
۱۳۹۳
۵۳۶ صفحه
۷۶۲ مشاهده
۰ نقل قول
انوره دو بالزاک
صفحه نویسنده انوره دو بالزاک
۴ رمان Honoré de Balzac was a nineteenth-century French novelist and playwright. His magnum opus was a sequence of almost 100 novels and plays collectively entitled La Comédie humaine, which presents a panorama of French life in the years after the fall of Napoléon Bonaparte in 1815.

Due to his keen observation of detail and unfiltered representation of society, Balzac is regarded as one of the founders of realism in European literature. He is renowned for his multi-faceted characters; even his ...
دیگر رمان‌های انوره دو بالزاک
باباگوریو
باباگوریو داستان بابا گوریو که فیلیپ برتو آن را "شاهکار نبوغ انسانی " می‌خواند، چون ستاره‌ای تابناک در میان سایر آثار بالزاک، نویسنده‌ی نامی فرانسه، می‌درخشد و بی‌شک از شاهکار‌های ادبیات جهانی به شمار می‌رود. در این داستان، بالزاک با قلمی موشکاف اجتماع خوش ظاهر و زشت نهاد عصر خود را توصیف می‌کند. قهرمانان بر‌جسته‌ی این داستان به عنوان مظهر و ...
شاهکار گمنام
شاهکار گمنام نقاشی حضوری چشم‌گیر در رمان‌های بالزاک دارد. حتی بعضی از آثار او صرفا به نقاشی اختصاص یافته است که دو داستان انتخاب شده در این کتاب از آن جمله است. در شاهکار گمنام، که آن را جزو نوشته‌های بزرگ بالزاک دانسته‌اند، فرنهوفر، استاد پیر، ده سال وقت صرف می‌کند تا تابلواش را تمام کند. وقتی سرانجام آن را نشان می‌دهد...
آرزوهای برباد رفته
آرزوهای برباد رفته آرزوهای بربادرفته حماسة تراژیک- کمیک سلطة سرمایه بر ذهن و آفریده‌های معنوی بشر است. تبدیل ادبیات به کالا، درونمایة این رمان است و تحقق بسیار گستردة این روند، تراژدی عام نسل پس از ناپلئون را درون چارچوبی اجتماعی جای می‌دهد. بالزاک این فرایند تبدیل ادبیات به کالا را با تمامی ابعاد و جوانبش ترسیم می‌کند: از تولید کاغذ گرفته تا ...
مشاهده تمام رمان های انوره دو بالزاک
مجموعه‌ها