نمایش‌نامه

رومئو و ژولیت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه

(Romeo and juliet)

شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های آموزشی‌اش برای آموزگاران، توجه و تحسین بسیاری از اولیا موربی‌ها و دوست‌داران شکسپیر را در تمام دنیا برانگیخته است. از جمله انجمن ملی آموزگاران انگلیسی آمریکا و انجم بین‌الملی خواندن و درک مطلب. علاوه بر تقدیرات زیادی که از او به عمل آمده است، لوییس بردنت نشان افتخاری کانادا و جایزه ملی فرهنگ بریتانیا را برای آموزش کودان دریافت کرده است.

قطره
9786001196003
۱۳۹۱
۸۴ صفحه
۳۷۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های لوییس بردت
مکبث (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
مکبث (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
توفان (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
توفان (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
هملت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
هملت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
هیاهوی بسیار برای هیچ (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
هیاهوی بسیار برای هیچ (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
مشاهده تمام رمان های لوییس بردت
مجموعه‌ها