نمایش‌نامه

قلندرخونه

یکی از عوامل توفیق قلندرخونه تازگی این نمایش در اجرایش بود، نه تنها به این دلیل که کیفیت‌ها و پدیده‌های سنتی و آئینی را در تکمیل معنای نمایش به کار گرفته بود، بلکه بیشتر خود اجرای نمایش هم «حادثه» شمرده می‌شد. یعنی جدا از متن «خود اجرا» هم یک «حادثه» به شمار می‌رفت، یعنی اجرا رخداده‌ای بود که پیش چشم مخاطبین خود جان می‌گرفت و با اینکه متن مکتوب را مجسم کرده و پیش می‌برد، فزون بر این خود اجرا هم واقعه‌ای بود که روی سن وقوع می‌یافت،‌ وقوع این حادثه هنری پیش چشم تماشاگر در آثار نمایشی پیش از قلندرخونه بی‌سابقه بود.

قطره
9786001191350
۱۳۹۰
۱۳۶ صفحه
۳۵۹ مشاهده
۰ نقل قول