نمایش‌نامه

پابرهنه در آتن (با نقدی بر نمایش‌نامه)

(Barefoot in Athens)

اگر ترجمه‌های موجود در کتاب‌خانه‌ها، تنها راه مواجهه ما با نمایش‌نامه‌های خارجی باشد، در این صورت درک و دریافت‌مان از تاریخ ادبیات نمایشی ناکامل و مجازی خواهد بود، که این تاریخ چیست مگر سیر متونی نمایشی که هر یک به دوره‌ای تعلق دارند و به جغرافیایی. در ایران بسیارند نمایش‌نامه‌هایی که ترجمه شده‌اند، در حالی که نه مهم بوده‌اند و نه در میان آثار نویسنده‌شان جایگاهی داشته‌اند. بسیارند نمایش‌نامه‌هایی که چنان در سیر ترجمه تحریف شده‌اند و تغییر شکل یافته‌اند که استناد به آن‌ها تنها ما را به تاریخی جعلی از ادبیات نمایشی می‌رساند. بسیارند نمایش‌نامه‌های جریان‌ساز که از سیر ترجمه‌های متون نمایشی جامانده‌اند. آثاری که به هر دلیلی، از جمله دشواری متن، فقدان مترجم برای برخی زبان‌ها و ...، ترجمه نشده‌اند و عدم ترجمه‌شان بیش از همه دانشجویان تئاتر را با معضلی جدی رو به رو کرده است. سال هزار و نهصد و پنجاه مرز تاریخ نگارش آثاری قرار گرفته که در این مجموعه جای گرفته‌اند؛ و دیگر آن که اهمیت نمایش‌نامه را در تاریخ ادبیات نمایشی جهان دلایل دیگر را هم در بگیرد، مقاله‌ی تفصیلی پایان هر نمایش‌نامه در واقع توضیح اهمیت هر اثر خواهد بود.

قطره
9786001194528
۱۳۹۱
۲۰۰ صفحه
۲۴۰ مشاهده
۰ نقل قول
مکسول اندرسن
صفحه نویسنده مکسول اندرسن
۱ رمان Maxwell Anderson was an American playwright, poet, and journalist. He won a Pulitzer Prize in Drama in 1933, for Both Your Houses, and the New York Drama Critics Circle Award for both Winterset and High Tor.

Several of his plays were adapted into successful movies, including Anne of a Thousand Days and Key Largo.
مجموعه‌ها