نمایش‌نامه

توفان (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه

شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های آموزشی‌اش برای آموزگاران، توجه و تحسین بسیاری از اولیا موربی‌ها و دوست‌داران شکسپیر را در تمام دنیا برانگیخته است. از جمله انجمن ملی آموزگاران انگلیسی آمریکا و انجم بین‌الملی خواندن و درک مطلب. علاوه بر تقدیرات زیادی که از او به عمل آمده است، لوییس بردنت نشان افتخاری کانادا و جایزه ملی فرهنگ بریتانیا را برای آموزش کودان دریافت کرده است.

قطره
9786001191312
۱۳۹۱
۷۶ صفحه
۱۴۷ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های لوییس بردت
هملت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
هملت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
مکبث (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
مکبث (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
رومئو و ژولیت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه
رومئو و ژولیت (داستان‌های سرگرم‌کننده شکسپیر) نمایش‌نامه شکسپیر کیست؟ بیست سال است که لوییس بردنت این سوال را از دانش‌آموزان دبستانی‌اش در استراتفورد، اونتاریو در کانادا می‌پرسد و آنها را به سفری پر از اکتشافات می‌برد تا شاعر پرآوازه‌ای را برای دختران و پسران هفت سال به بالا زنده کند. موفقیت او در معرفی شکسپیر به کودکان در شهرت بین‌المللی روزافزون او مشهود است. کتاب‌های او و کارگاه‌های ...
مشاهده تمام رمان های لوییس بردت
مجموعه‌ها