نمایش‌نامه

قطره
9789643413514
۱۳۸۳
۱۴۰ صفحه
۱۷۳ مشاهده
۰ نقل قول
ایرج زهری
صفحه نویسنده ایرج زهری
۲ رمان Lee Child was born October 29th, 1954 in Coventry, England, but spent his formative years in the nearby city of Birmingham. By coincidence he won a scholarship to the same high school that JRR Tolkien had attended. He went to law school in Sheffield, England, and after part-time work in the theater he joined Granada Television in Manchester for what turned out to be an eighteen-year career as a presentation director during British TV's "golden age." During his tenure his ...
دیگر رمان‌های ایرج زهری
کمدی تراژدی حکومت زمان‌خان به روزگار قاجار در ولایت بهشت‌آباد و توابع
کمدی تراژدی حکومت زمان‌خان به روزگار قاجار در ولایت بهشت‌آباد و توابع من این نمایشنامه را با الهام از " میرزاملکم خان" نوشته‌ام. طنزی است انتقادی بر حکومت‌های نامردمی عصر قاجار و نقدی شادگونه بر همه‌ی حکومت‌های خودکامه، که مردمان را صغیر و حقیر می‌شمارند و با نان و بازی خوش می‌دارند.
مشاهده تمام رمان های ایرج زهری
مجموعه‌ها