نمایش‌نامه

قصه بخت (1 مجلس نمایش عروسکی برای اجرا به شیوه سنتی خم‌بازی) نمایش‌نامه

نام داود فتحعلی‌بیگی پیوندی عمیق با نمایش‌های سنتی ایرانی دارد. بیش از 35 سال است که او در این راه می‌کوشد. با یک تفاوت: گاهی بازی کرده است، گاهی کارگردانی، گاهی پژوهش و گاهی هم مسئولیت اجرایی و سازماندهی این بخش اجرایی ما را عهده‌دار بوده است. ترکیب این بخش‌ها در یک فرد باعث شده که او نگاهی واقعی و پویا نسبت به هنرهای نمایشی سنتی ایرانی بیابد. قصه بخت یک نمونه از کوشش‌های ترکیبی اوست که، با بهره‌گیری از افسانه‌های سنتی، نمایش‌نامه‌ای عروسکی پدید آورد و نوعی روش اجرایی سنتی را ارائه دهد که تاکنون تجربه نشده و با اجرای آن، زمینه برای آزمون کارایی این شکل نمایشی فراموش‌شده را نیز فراهم آورده است.

نمایش
9786005765144
۱۳۸۹
۵۴ صفحه
۲۹۵ مشاهده
۰ نقل قول
داود فتح‌علی بیگی
صفحه نویسنده داود فتح‌علی بیگی
۶ رمان William Shakespeare (baptised 26 April 1564) was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called England's national poet and the "Bard of Avon" (or simply "The Bard"). His surviving works consist of 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and several other poems. His plays have been translated into every major living language, and are performed more often than those of any other ...
دیگر رمان‌های داود فتح‌علی بیگی
دفتر تقلید 2
دفتر تقلید 2 تقلید: عنوان عام نمایش‌نامه‌های شادی‌آور ایرانی در گذشته بوده است. این گونه نمایش تقلیدی چه خواستی داشته و از کی و توسط چه کسانی یا چه فردی، شکل عام و این‌چنین مانند این مجموعه پیدا کرده، محل بحث و جدل‌های بسیاری بوده و هم چنان نیز ادامه دارد. آنچه ما را در این دفتر راهنمایی می‌کند، تاریخ نگارش و وجود ...
رام کردن زن سرکش
رام کردن زن سرکش
تقلیدنامه 1
تقلیدنامه 1 سه مجلس، عنوان کلی سه نمایش‌نامه سیاه بازی است که در سال 1312، اداره انطباعات مجوز اجرای آن‌ها را صادر نموده است. از آن‌جا که انتشار آثار نمایشی آن دوره می‌تواند روشنگر بخشی از تاریخ نمایش ایرانی (از جمله سیاه‌بازی) باشد نسبت به انتشار آثار ذیل اهتمام گردید.
سیاه‌بازی نمایش ممنوع
سیاه‌بازی نمایش ممنوع مجموعه حاضر شامل پنج مجلس نمایشی تخت حوضی سیاه‌بازی است با عناوین: راز عروسک، غروب مضحک صمصام میرزا، میرزا فرفره، عروسی دختر شاه پریان با حاکم ملایر و نمایش ممنوع.
مشاهده تمام رمان های داود فتح‌علی بیگی
مجموعه‌ها