نمایش‌نامه

نمایش‌نامه‌های آسان 3 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه

اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.

قطره
9789643415464
۱۳۸۶
۱۷۶ صفحه
۱۵۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های حسن دولت‌آبادی
نمایش‌نامه‌های آسان 8 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر)
نمایش‌نامه‌های آسان 8 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 6 (برای اجرا در کلاس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 6 (برای اجرا در کلاس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 1 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 1 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 10 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر)
نمایش‌نامه‌های آسان 10 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 9 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر)
نمایش‌نامه‌های آسان 9 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
مشاهده تمام رمان های حسن دولت‌آبادی
مجموعه‌ها