۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۶ را داده‌ند.
• رمان 'رکوییم برای 1 راهبه' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.