نمایش‌نامه

هراکلس پنجم

(Herakles)

تجربه
9789647204552
۱۳۸۴
۲۴ صفحه
۴۳۰ مشاهده
۰ نقل قول
هاینر مولر
صفحه نویسنده هاینر مولر
۴ رمان (Greek: Ευριπίδης )
Euripides (Ancient Greek: Εὐριπίδης) (ca. 480 BC–406 BC) was the last of the three great tragedians of classical Athens (the other two being Aeschylus and Sophocles). Ancient scholars thought that Euripides had written ninety-five plays, although four of those were probably written by Critias. Eighteen of Euripides' plays have survived complete. It is now widely believed that what was thought to be a nineteenth, Rhesus, was probably not by Euripides. Fragments, some substantial, of most of ...
دیگر رمان‌های هاینر مولر
هملت ماشین
هملت ماشین نمایش‌نامه کوتاه ‹‹هملت ماشین›› اثر هاینر مولر در پنج تابلو اقتباسی آزاد و مدرن از هاملت ویلیام شکسپیر است. این نمایش‌نامه از زبان هاملت ناهنجاری‌ها، تضادها و کشمکش‌های وحشیانه و خانمان‌ برانداز جهان امروز را به گونه‌ای شگفت‌انگیز منعکس می‌کند...
ماموریت و چند نمایش‌نامه دیگر
ماموریت و چند نمایش‌نامه دیگر نمایش‌نامه ماموریت اقتباسی از نوول نور بر چوبه دار اثر شاعر و رمان‌نویس آلمان ‹‹ آنا سگرز››. پس از پیروزی انقلاب، ربسپیر سه نفر از یارانش: ساسپورتاس برده، گالدک کشاورز، هر دو اهل جامائیکا مستعمره فرانسه و دبوئیسون روشنفکری از طبقه بورژوای فرانسوی را برای ایجاد انقلاب بر اساس آزادی و برابری و برادری به آن جزیره می‌فرستد. ماموریت آن‌ها ...
ویتسک (نمایش‌نامه‌ای از گئورگ بوشنر) نمایش‌نامه
ویتسک (نمایش‌نامه‌ای از گئورگ بوشنر) نمایش‌نامه "ویتسک" با تصویر کردن اتفاقی مکرر، اما تا همیشه رعب‌آور، پایان رویای جامعه‌ی آرمانی را علنی می‌سازد. اکنون نجات دهنده‌ای در کار نیست تا ماریا پایش را بشوید و رستگار شود. و ویتسک، مرد کارد به دست، خود قربانی دیگری است؛ قربانی جامعه‌ای که خیانت و آزار به هنجارترین منش آن است".
مشاهده تمام رمان های هاینر مولر
مجموعه‌ها