نمایش‌نامه

زنمرد

سلام! به سلام پر از انرژی به شما که بیدار شدین تا دوباره زندگی جریانش آغار کنه، پنجره‌ها رو باز کنین، نفس عمیق بکشین تا زندگی با هوای تازه وارد شش‌هاتون شه، به آسمون نگاه کنین، به پرنده‌ها...

مروارید
9789641912811
۱۳۹۳
۸۴ صفحه
۱۵۴ مشاهده
۰ نقل قول
کامران رسول‌زاده
صفحه نویسنده کامران رسول‌زاده
۲ رمان Born Angela Olive Stalker in Eastbourne, in 1940, Carter was evacuated as a child to live in Yorkshire with her maternal grandmother. As a teenager she battled anorexia. She began work as a journalist on the Croydon Advertiser, following in the footsteps of her father. Carter attended the University of Bristol where she studied English literature.

She married twice, first in 1960 to Paul Carter. They divorced after twelve years. In 1969 Angela Carter used the proceeds of her ...
دیگر رمان‌های کامران رسول‌زاده
نیستی و دوست دارم بی‌تو رفتارهام دچار (تو) گانگی‌اند
نیستی و دوست دارم بی‌تو رفتارهام دچار (تو) گانگی‌اند منطق پاییز مثل منطق زنی است. که وقتی دارد. از زندگی مردی می‌رود. موهایش را رنگ می‌کند. مثل منطق مردی. که می‌افتد. وقتی باور کند. زنش. با دیگری است...
مشاهده تمام رمان های کامران رسول‌زاده
مجموعه‌ها