نمایش‌نامه

سوءقصدهایی به زندگی آن زن

(Attempts on her life)

از حیث اثرگذاری بر مخاطبین‌اش در دهه هشتاد، بی‌شباهت به تاثیر نمایش‌نامه در انتظار گودو نیست. این معروف‌ترین نمایش‌نامه مارتین کریمپ به سرعت به اثری بسیار پر سروصدا و بین‌المللی تبدیل شد. درام کریمپ بیش از هر چیز به کار متاخر دیوید هاکنی شبیه است؛ جایی که مفهوم کلیت، انسجام کاراکتر و روایت خطی به پرسش گرفته می‌شود.

بیدگل
9786005193756
۱۳۹۳
۱۴۴ صفحه
۲۶۳ مشاهده
۰ نقل قول