نمایش‌نامه

مجموعه آثار آیسخولوس (سی‌دی) کتاب گویا

دو هزار و پانصد سال از تولد تراژدی می‌گذرد و گزافه نیست اگر بگوییم این نوشته‌های شکوهمند از دوران رنسانس به بعد از سرچشمه‌های اصلی ادبیات غرب و الهام‌بخش بسیاری از شاعران و نویسندگان و سایر هنرمندان سراسر جهان بوده است. آیسخولوس را پدر تراژدی می‌نامند، از آن روی که او نخستین شاعری است که با نوآوری‌های خود، چه در پرداخت مضامین و شخصیت‌ها و چه در نحوه اجرای نمایش‌نامه بر صحنه، این قالب هنری را تکامل بخشید. مضمون نمایشنامه‌های آیسخولوس بیش از هر چیز بر رابطه آدمی با خدایان استوار است. بسیاری از پرسش‌های ازلی انسان در این نوشته‌ها مطرح می‌شود: آدمی تا چه حد مسئول کرده‌های خویش است و تا چه حد محکوم رای خدایان؟ آنگاه که اراده و آرزوی آدمی با خواست خدایان در تعارض می‌افتد چه پیش می‌آید؟ عدالت خدایان به چه معنی است؟ و سرنوشت آدمی آنگاه که از بسیاری قدرت و مکنت سر به طغیان برمی‌دارد؟ به کجا می‌کشد؟ علاوه بر این آیسخولوس رویدادهای مهم زمانه خود را در نمایشنامه‌هایش بازتاب داده است. این مجموعه برای نخستین‌بار هفت نمایش‌نامه بر جامانده از آیسخولوس را با ترجمه‌ای واحد به فارسی‌زبانان هدیه می‌کند.

نی
2500110016017
۱۳۹۳
۱ صفحه
۳۰۷ مشاهده
۰ نقل قول
آیسخولوس
صفحه نویسنده آیسخولوس
۴ رمان Aeschylus (525 BC – 456 BC) [Ésquilo in Portuguese, Esquilo in Spanish] was an ancient Greek playwright. He is often recognized as the father or the founder of tragedy, and is the earliest of the three Greek tragedians whose plays survive extant, the others being Sophocles and Euripides. According to Aristotle, he expanded the number of characters in plays to allow for conflict among them; previously, characters interacted only with the chorus. Unfortunately, only seven of an estimated 70 plays ...
دیگر رمان‌های آیسخولوس
مجموعه آثار آیسخولوس 1 (تریلوژی اورستیا) نمایش‌نامه
مجموعه آثار آیسخولوس 1 (تریلوژی اورستیا) نمایش‌نامه
اورستیا
اورستیا
آگاممنون
آگاممنون اثر حاضر، ترجمه بخش اول تریلوژی اورستیا و بر اساس متنی است از تراژدی اول این تریلوژی، یعنی نمایش‌نامه آگاممنون، که در کتاب «گلچین نمایش‌نامه‌های ادبی یونان»، توسط الکساندر رابینسون به انگلیسی کلاسیک ترجمه شده و در سال 1962 در نیویورک به چاپ رسیده است.
مشاهده تمام رمان های آیسخولوس
مجموعه‌ها