نمایش‌نامه

بر فراز آسمان

بشر در طول تاریخ، موضوعات گوناگونی را دستمایه چالش‌های ذهنی خویش قرار داده است. عشق، نفرت، حسادت، کینه، جبر، اختیار و... هر کدام از این مسائل در هر عصر و دوره‌ای قالب بیانی خاص خود را می‌یابد. انسان مضطرب امروز، تحت تاثیر ایدئولوژی‌های گوناگون و گاه خشنی است که علیه او به کار می‌رود. زندگی تهی از معنا، عدم ارتباط واقعی و عمیق بین آدم‌ها، ناکامی او را بیش‌تر می‌کند. همه این مسائل قالب نو، پیچیده و متفاوتی را برای بیان معضلات انسان طلب می‌کند.

قطره
9789643415563
۱۳۹۳
۹۴ صفحه
۲۲۲ مشاهده
۰ نقل قول