نمایش‌نامه

ساس و مایاکوفسکی شاعر

(The bedbug)

ساس اثری است تخیلی و هجوآمیز که موضوع آن مبارزه با بازمانده‌های ذهنیت خرده بورژوایی در تمام شکل‌های آن است. مایاکوفسکی در این نمایش‌نامه نوکیسه‌های پس از سیاست نوین اقتصادی در اتحاد شوروی را ریشخند می‌کند. هدف عمده هجو مایاکوفسکی نمایش عنصری از طبقه مسلط است که به بورژوازی و خرده بورژوازی آلوده شده است. ساس حشره خونخوار، نماد این آلودگی است، این حشره کثیف در حقیقت کنایه از تمام پلیدی‌هایی است که در بستر آلوده زمان رشده می‌کند. همچنین در این نمایش‌نامه بوروکراسی و جنبه‌های منفی تشکیلات اجتماعی اقتصاد و میل به خودکامگی و تن‌پروری بوروکرات‌ها نشان داده شده است.

قطره
9786001195037
۱۳۹۳
۱۲۸ صفحه
۳۹۳ مشاهده
۰ نقل قول