نمایش‌نامه

جامعه‌شناسی تئاتر

(Sociologie du theatre)

جامعه‌شناسی تئاتر نوشته ژان دو وینیو، که از برترین نظریه‌پردازان بلندپایه در جامعه‌شناسی هنر، من‌جمله جامعه‌شناسی تئاتر است، پژوهشی اساسی برای شناخت موجبات پیدایی و ریشه‌بندی تئاتر و دگرگونی‌هایش در جوامع غرب از تراژدی‌های یونان باستان تا نمایش‌های دینی قرون وسطا و درام درخشان عصر الیزات و اسپانیای آن روزگار و نمایش‌های نویسندگان امروزی است. اما نظر به آنکه پژوهشی اندیشمندانه است، فایده‌اش تنها منحصر به جوامع غربی صاحب هنر تئاتر نمی‌شود، بلکه خواننده‌ای ایرانی هم از آن نکته‌ها می‌تواند آموخت.

جلال ستاری
مرکز
9789642131471
۱۳۹۲
۵۴۲ صفحه
۵۲۰ مشاهده
۰ نقل قول