نمایش‌نامه

افسانه‌های تبای

پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او را به کفاره معصیتی که کرده از شهر برانند. ادیپوس در قربت سرگردان می‌شود و در حالی که همه یاران و خویشانش از او بریده‌اند تنها دختر وفادارش آنتیگون از او پرستاری می‌کند. شاعر بزرگ یونان سرگذشت شگفت‌انگیز و غم‌انگیز این پیرمرد کور و فرزندانش را با سخنان بلند به نظم کشیده است. در اینجا گفتگو از بازیگری های تقدیر، قهر و لجاج خدایان و تیرگی سرنوشت آدمی است که بنا به نظر سوفوکل جز به نیروی دانش و عقل نمی‌تواند به سعادت دست یابد...

خوارزمی
2500110001983
۱۳۸۵
۳۷۶ صفحه
۵۶۷ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
سوفوکلس ۶ رمان Sophocles (Greek: Σοφοκλής; German editions: Sophokles, Russian: Софокл) was an ancient Greek tragedy playwright. Not many things are known about his life other than that he was wealthy, well educated and wrote about one hundred and twenty three plays (of which few are extant). One of his best known plays is 'Oedipus the King' (Oedipus Rex).
دیگر رمان‌های سوفوکلس
الکترا فیلوکتتس زنان تراخیس و آژاکس
الکترا فیلوکتتس زنان تراخیس و آژاکس چهر نمایشنامه، الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس و آژاکس از آثار برجسته سوفوکل، شاعر باستانی یونان است. در همه این سرگذشت‌ها از نبردهای خونین و مصائب پهلوانان و قهر و خشم سرنوشت سخن می‌رود. اغلب قهرمانان این کتاب همان پهلوانانی هستند که در جنگ‌های معروف تروا شرکت جسته‌اند و هومر نام آن‌ها را در حماسه جاودانی خود، ایلیاد، آورده است. فیلوکتتس، که فتح ...
آنتیگونه
آنتیگونه در سال 480 پ م. مردم شهر آتن، که پیروزی خود را بر ایرانیان در جنگ سالامیس جشن می‌گرفتند، زیباترین پسر شهر را برگزیدند تا رقص و آواز جوانان شهر را رهبری کند. این پسر 16ساله، که سوفوکلس فرزند سوفیلوس نام داشت، 89 سال زندگی کرد و بیش از 120 نمایش‌نامه نوشت و روی صحنه آورد.
مشاهده تمام رمان های سوفوکلس
مجموعه‌ها