نمایش‌نامه

الکترا فیلوکتتس زنان تراخیس و آژاکس

چهر نمایشنامه، الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس و آژاکس از آثار برجسته سوفوکل، شاعر باستانی یونان است. در همه این سرگذشت‌ها از نبردهای خونین و مصائب پهلوانان و قهر و خشم سرنوشت سخن می‌رود. اغلب قهرمانان این کتاب همان پهلوانانی هستند که در جنگ‌های معروف تروا شرکت جسته‌اند و هومر نام آن‌ها را در حماسه جاودانی خود، ایلیاد، آورده است. فیلوکتتس، که فتح باوری تروا باید به دست او صورت گیرد، زندگی اندوهناکی دارد. هراکلیس و زن او دیانیرا نیز قربانی قهر تقدیر می‌شوند. سرنوشت آگاممنون، سپهسالار یونان در جنگ تروا، و خیانت زنش که به دستیاری عاشق خود هلاک شوهر را موجب می‌شود. و انتقام دخترش. الکترا، از خون پدر نیز شگفت و عبرت‌انگیز است. همین گونه است فرجام آژاکس، دلاور یونانی که بر اثر ارتکاب خطایی چنان پشیمان می‌شود که خنجر خود را در سینه خویش فرو می‌برد. این وقایع شگفت را سوفوکول با بیان گرم و مردانه به شعر در آورده است و آثاری پرداخته که هنوز بعد از هزاران سال نظیر آن‌ها را کم‌تر می‌توان یافت.

محمد سعیدی
9789644454035
۱۳۹۳
۲۹۸ صفحه
۸۹۵ مشاهده
۰ نقل قول
سوفوکلس ۶ رمان Sophocles (Greek: Σοφοκλής; German editions: Sophokles, Russian: Софокл) was an ancient Greek tragedy playwright. Not many things are known about his life other than that he was wealthy, well educated and wrote about one hundred and twenty three plays (of which few are extant). One of his best known plays is 'Oedipus the King' (Oedipus Rex).
دیگر رمان‌های سوفوکلس
آنتیگونه
آنتیگونه در سال 480 پ م. مردم شهر آتن، که پیروزی خود را بر ایرانیان در جنگ سالامیس جشن می‌گرفتند، زیباترین پسر شهر را برگزیدند تا رقص و آواز جوانان شهر را رهبری کند. این پسر 16ساله، که سوفوکلس فرزند سوفیلوس نام داشت، 89 سال زندگی کرد و بیش از 120 نمایش‌نامه نوشت و روی صحنه آورد.
افسانه‌های تبای
افسانه‌های تبای پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او ...
3 نمایش‌نامه (اودیپوش شاه - اودیپوس در کولونوس - آنتیگون)
3 نمایش‌نامه (اودیپوش شاه - اودیپوس در کولونوس - آنتیگون) نمایش‌نامه‌هایی که در اینجا ترجمه شده ادیپوس شاه، دیپوس در کولونوس و آنتی گون اثر معروف سوفوکل، بزرگ‌ترین درام‌نویس یونان است. این سه نمایش‌نامه به هم پیوندی نزدیک دارند و در واقع سرگذشت یک خانواده‌اند. پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد ...
افسانه‌های تبای
افسانه‌های تبای پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او ...
مشاهده تمام رمان های سوفوکلس
مجموعه‌ها