نمایش‌نامه

دوشیزه رزیتا

(Dona rosita the spinster)

کتاب حاضر داستان ساده زنی است که بدون عشق نمی‌تواند زندگی کند، به این دلیل تمام طالبان خود را که بنا بر مصلحت به او گرایش دارند پس می‌زند. دل او در گرو عشق پسرعمویش است که در خارج از اسپانیا زندگی می‌کند. دنا رزیتا انتظاری بیست و پنج ساله را در راه عشق خود تحمل می‌کند و همیشه سرخوش از این عشق است. اما پسر عمو با وعده‌های بی‌اساس و به دور از مسئولیت و تعهدش در سرگرم کردن او...

مینا
9789646475724
۱۳۹۱
۹۶ صفحه
۷۶۶ مشاهده
۰ نقل قول
فدریکو گارسیا لورکا
صفحه نویسنده فدریکو گارسیا لورکا
۱۳ رمان Born in Fuente Vaqueros, Granada, Spain, June 5,1898; died near Granada, August 19,1936, García Lorca is one of Spain's most deeply appreciated and highly revered poets and dramatists. His murder by the Nationalists at the start of the Spanish civil war brought sudden international fame, accompanied by an excess of political rhetoric which led a later generation to question his merits; after the inevitable slump, his reputation has recovered (largely with a shift in interest to the less obvious works). ...
دیگر رمان‌های فدریکو گارسیا لورکا
یرما (نمایش‌نامه‌ای در 3 پرده) 16 تابلو
یرما (نمایش‌نامه‌ای در 3 پرده) 16 تابلو یرما (در زبان اسپانیایی به‌معنای سترون) نمایش‌نامه‌ای است که فدریکو گارسیا لورکا در سال 1934 نوشت و نخستین‌بار نیز در همان سال به‌روی صحنه رفت. لورکا این نمایش‌نامه را «شعری تراژیک» توصیف کرده است. یرما زنی بی‌فرزند است در منطقه‌ای روستایی در اسپانیا. شوق بی‌حاصلش برای مادر شدن در نهایت بدل به عقده‌ای می‌شود که او را به‌سوی ارتکاب جنایتی ...
5 نمایش‌نامه عروسکی
5 نمایش‌نامه عروسکی
ماریانا پیندا
ماریانا پیندا لورکا در این نمایش‌نامه جذاب چون دیگر آثارش، رفتار انسانی عاشق را در گذار زندگی به نظاره می‌گیرد، او همیشه عاشقان را در برابر خودمداران می‌گذارد تا تقابل این دو وجه از شخصیت انسان را آشکار سازد. لورکا در ماریاناپیندا محور اصلی اثرش را بر عشق به آزادی و رهایی نهاده، و آن را بر بستری از تاریخ زندگی مردم ...
یرما
یرما یرما سرگذشت زن جوان روستایی است که خواهان آفرینش است. آفرینشی که هویت مادرانه‌اش را به ثبت برساند. او در این راه تلاشی درخور از خود نشان می‌دهد. یرما در برابر تمامی آنچه که مانع آفرینش اوست، می‌ایستد، اما چون زنی است با امکانات بسته‌ی روستایی، کاری از پیش نمی‌برد، زیر شوی که بعد دیگر آفرینش اوست، پربار نیست. از این‌رو، ...
3 نمایش‌نامه از لورکا (عروسی خون - یرما - خانه ‌برناردا آلبا)
3 نمایش‌نامه از لورکا (عروسی خون - یرما - خانه ‌برناردا آلبا) "اکثر قهرمانان درام لورکا، بار گران ‌وزنی را به دوش می‌کشند. بار آیین و رسومی خانوادگی، بار سنن ستم‌گر و سخت‌گیر شرافتی که امروز دیگر به هیچ روی قابل درک و فهم نیست. مردها، بچه‌ها، مادران ـ که در همه حال، از دید لورکا، قربانی شرایط‌اند ـ بدین سنت گردن می‌نهند. به بیان دیگر: آنان با اطاعت و انقیاد ...
مشاهده تمام رمان های فدریکو گارسیا لورکا
مجموعه‌ها