نمایش‌نامه

نمایش‌نامه‌های آسان 2 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه‌ی تئاتر)

اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.

قطره
9789643415433
۱۳۸۵
۱۶۸ صفحه
۱۷۲ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های حسن دولت‌آبادی
نمایش‌نامه‌های آسان 9 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر)
نمایش‌نامه‌های آسان 9 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 4 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 4 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 5 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 5 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 3 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 3 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه اساس این آثار بر تامین نیاز کنونی مدارس ایران به نمایش‌نامه‌های مناسب استوار است. نمایش‌نامه‌‌هایی که هم به ارزش‌های مورد توجه جامعه بپردازد، و هم به دلیل محدودیت‌های مالی مدارس، با کمترین امکانات و در زمان کوتاه، قابل تولید و ارایه در کلاس و مدرسه باشد.
نمایش‌نامه‌های آسان 7 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه‌های آسان 7 (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر) نمایش‌نامه پس از استقبال " کمیسیون ملی یونسکو ایران" بسیاری از کشور‌های جهان از طرح:" نمایشنامه‌های آسان..."، نوشتن نمایشنامه‌ها این مجموعه شتاب بیشتری یافت. یونسکو پس از مطالعه‌ی طرح، که برای اولین بار توسط حسن دولت‌آبادی به جامعه‌ی تئاتری جهان ارایه شده است، نوشت:" ... ضمن تشکر و استقبال از طرح جنابعالی برای فعالیت‌های تئاتری مدارس جهان، پیشنهاد می‌نماید گزارش ...
مشاهده تمام رمان های حسن دولت‌آبادی
مجموعه‌ها