نمایش‌نامه

آهنگ‌های لندندری و بازگشت سرباز به خانه

(The londonderry air and the boy comes home)

در این نمایش‌نامه خانم راشل فیلد بیشتر به عواطف و احساسات انسان می‌پردازد تا منطق و عقل او، نمایش‌نامه نیش‌دار او با نام «لحاف مرصه» یکی دیگر از آثار او در تحلیل و نقد حیات روزمره و جنبه‌های کمیک و تراژیک آن است. شاید، نمایش‌نامه «سیندرای مزدوج» دنباله آهنگ‌های لندندری باشد. خان راشل فیلد، پس از انتشار رمانش،‌ «همه‌ش همین و بهشته»،‌ به شهرت فراوانی رسید و پس از تبدیل این رمان به فیلم، تقریبا میلیون‌ها مخاطب خاص پیدا کرد.

رضا شیرمرز
قطره
9786001190551
۱۳۸۸
۶۴ صفحه
۱۷۵ مشاهده
۰ نقل قول