نمایش‌نامه

زنان در جنگ و این قفس شکستنی است (2 نمایش‌نامه تک‌پرده‌ای)

(Women at war dock brief)

نمایش‌نامه، حرکتی روان و آسان دارد و به آسانی به هدف نهایی درام‌نویس منتج می‌شود، اما نمی‌توان گفت این روانی، ریشه در سخت‌کوشی یا الهام محض نمایش‌نامه‌ نویس دارد. عنوان نمایش‌نامه «زنان در جنگ» شاید این فکر را القا کند که این اثر، نمایش‌نامه‌ای ضد جنگ یا تفحصی دیگر در رگ و ریشه‌های دشمنی با زنان است. اما هیچ‌یک از این پیش‌بینی‌ها درست نیست.

رضا شیرمرز
قطره
9786001190544
۱۳۸۹
۹۶ صفحه
۱۶۲ مشاهده
۰ نقل قول